UJIAN TENGAH SEMESTER TIDAK MENYURUTKAN SEMANGAT UKM BRIDGE UNTUK MERAIH PRESTASI DALAM TURNAMEN BRIDGE GUNADARMA U-21 & U-26

UJIAN TENGAH SEMESTER TIDAK MENYURUTKAN SEMANGAT UKM BRIDGE UNTUK MERAIH PRESTASI DALAM TURNAMEN BRIDGE GUNADARMA U-21 & U-26